تست پیکرشناسی (آنتروپومتری)
11 اردیبهشت 1398

تست پیکرشناسی (آنتروپومتری)

با توجه به سبک زندگی امروزِ فرزندان ما و کاهش فعالیت بدنی و ورزشی و افزایش استرس های روزمره، خانه کودک قصد دارد طرح آنتروپومتری را در جهت اصلاح سبک زندگی نوآموزان و کاهش نگرانی والدین در خصوص وضعیت جسمی فرزندان و استعدادیابی ورزشی آنها در جم اجرا کند.

آنتروپومتری یا پیکرسنجی تستی  12 دقیقه ای و غیر تهاجمی و بدون درد است که با اندازه گیری های دقیق، سن بلوغ فرد، قد نهایی فرد بعد از بلوغ ، استعدادیابی ورزشی،  استقامت قلبی تنفسی، نوع استخوان بندی و عضلات و قدرت عضلات مختلف بدن فرد را تخمین  میزند.

والدینی که نسبت به قد نهایی فرزندان خود بعد از سن بلوغ نگرانند میتوانند ابتدا تست آنتروپومتری را انجام دهند، سپس نسبت به استفاده از قرص ها و آمپول های هورمونی که عوارض خاص خود را دارند، اقدام نمایند.

تست آنتروپومتری به دعوت خانه کودک  دوزبانه جام جم زیر نظر فدراسيون پزشکی ورزشی ایران و توسط تکنسین بین المللی آنتروپومتری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت 98 در محل خانه کودک دوزبانه جام جم انجام میپذیرد.

 

نتیجه آنتروپومتری پس از بررسی توسط گروه متخصصین و تایید فدراسیون  پزشکی ورزشی ایران بصورت حضوری و در قالب یک گزارش ۴ صفحه ای بر اساس استاندارد بین المللی به اولیا ارائه میگردد.

telegram whatsapp