ثبت نام بسته های مهارتی عصر تابستان 98
20 اردیبهشت 1398

ثبت نام بسته های مهارتی عصر تابستان 98

ترم تابستان 98 از 18 خرداد شروع و به مدت 12 هفته تا چهارشنبه 6 شهریور 98 ادامه خواهد یافت.

بسته های آموزشی شیفت عصرعبارتند از :

** بسته روزهای زوج : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:00 تا 20:00 شامل 11 آیتم آموزشی

** بسته روزهای فرد : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:00 تا 20:00 شامل 9 آیتم آموزشی

** بسته های زبان انگلیسی : یکشنبه و سه شنبه در دو سانس. سانس اول از 16:00 تا 18:00 و سانس دوم از 18:00 تا 20:00

 

telegram whatsapp