آشپزخانه خانه کودک مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۸
26 تیر 1398

آشپزخانه خانه کودک مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۸

آشپزی کودک در آشپزخانه با نظارت بزرگتر ها برای همه بچه ها درس هایی از ریاضیات، اعتماد به نفس، مهارتهای زندگی، علمی و تقویت رابطه در بردارد. مثلا به آنها می گویید: با افزودن جوش شیرین بیشتر، مخلوط حاصل چه ویژگی هایی پیدا می کند و .....  .

ضمن اینکه کودک می تواند اهمیت پیروی از دستورالعمل ها را یاد بگیرد و به اندازه گیری و نکات پیرامون آن وقوف پیدا کند. همچنین آشپزخانه در مهارت دست ورزی عضلات ریز و درشت به بچه ها کمک شایانی می کند.                                   

پ.ن: آشپزخانه خانه کودک دو زبانه جام جم مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۸

telegram whatsapp