کاشت و برداشت محصول از مزرعه خانه کودک
26 تیر 1398

کاشت و برداشت محصول از مزرعه خانه کودک

زمانی که مسئولیت رشد و نگهداری از گیاهان را به فرزندانتان می سپارید به آنها مسئولیت پذیری را یاد می دهید و صرفه جویی در مصرف آب در هنگام آبیاری هم می تواند از نکات مثبت آموزش باغبانی برای کودکان باشد.

telegram whatsapp