بازدید از تصفیه خانه شهرک توحید
22 مرداد 1398

بازدید از تصفیه خانه شهرک توحید

روز یکشنبه 1398/05/20 اعضای خانه کودک به همراه مربیان از تصفیه خانه شهرک توحید بازدید کردند.

هدف بازدید: آشنایی کودکان با نحوه تصفیه آب و مراحل آن.

تعداد افراد شرکت کننده: 33 نفر 

با توجه به بحران بی آبی در شهرستان جم بچه ها با مسئله مهم آب و اسراف آب آشنا شدند. مراحل تصفیه آب را از نزدیک دیدند.

telegram whatsapp