شروع سال تحصیلی 99-98
23 مهر 1398

شروع سال تحصیلی 99-98

سال نوی تحصیلی با استقبال از نوآموزان خانه کودک از روز اول مهر آغاز شد. جشنهای سال نو همراه با فعالیتهای شاد برای کودکان به مدت سه روز ادامه داشت. موسیقی و ورزش، ماسه بازی، اوریگامی، خمیربازی، نمایش عروسکی و ... از جمله برنامه های روزهای اول بود.

telegram whatsapp