جشن روز جهانی کودک
23 مهر 1398

جشن روز جهانی کودک

روز جهانی کودک به همراه روز جهانی تخم مرغ در خانه کودک جشن گرفته شد. برنامه ها شامل پرتاب گوجه فرنگی، آب پز کردن و رنگ آمیزی تخم مرغ، مسی پلی با آرد و رنگ و ماکارونی، آب بازی و ماسه بازی بود.

telegram whatsapp