اردوی بازدید از جزیره پروتئین
20 آبان 1398

اردوی بازدید از جزیره پروتئین

کودکان خانه کودک در دسته های 24 نفره از مرکز تولید محصولات پروتئینی سالم با نام "جزیره پروتئین" بازدید کردند. در این اردو کودکان با نحوه تولید سوسیس و کالباس و بسته بندی آنها در محیطی کاملا بهداشتی آشنا شدند. همچنین با ساندویچهایی که از این محصولات تهیه شده بود پذیرایی شدند. جزیره پروتئین تنها مرکز تولید محصولات پروتئینی سالم در استان بوشهر است که دارای نشانهایی همچون سیب سلامت وزارت بهداشت و علامت استاندارد ایران است و محصولات خود را در جلوی چشم مشتری تولید میکند. 

instagram.com/jazireh_protein_jam

telegram whatsapp