بازدید مسئولین مدرسه روشنگر تهران از خانه کودک
05 بهمن 1398

بازدید مسئولین مدرسه روشنگر تهران از خانه کودک

مدیر و معاون مدرسه روشنگر تهران به دعوت خانه کودک در جم حضور پیدا کردند و طی دو روز به بازدید از کلاسهای خانه کودک پرداختند.

در این بازدید دو روزه، ضمن آشنایی با سیستم آموزشی خانه کودک، فرایندهای آموزشی در حال اجرا بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین طی جلساتی جداگانه با مسئولین و کارکنان خانه کودک، روند همکاری در جهت ارتقاء سطح کیفی، توانمندسازی هر چه بیشتر کارکنان و تبادل تجربیات به یکدیگر تشریح شد.

مجتمع آموزشی روشنگر تهران از برترین و با سابقه ترین مجتمع های آموزشی در تهران است که مقاطعی از آن با رویکرد شناختی فعالیت میکند.

www.roshangar.sch.ir

telegram whatsapp