اردوی بازدید از دامداری
05 بهمن 1398

اردوی بازدید از دامداری

در یک اردوی آموزشی و تفریحی، کودکان خانه کودک از یک دامداری بازدید کردند و از نزدیک با طریقه نگهداری از دام ها آشنا شدند. 

در این دامداری، حیواناتی نظیر اسب، گوسفند، الاغ و شتر پرورش داده میشود. کودکان ضمن آشنایی با محل و شرایط نگهداری این حیوانات، به لمس کردن و غذا دادن به آنها پرداختند. همچنین در فضای زیبای کنار دامداری به جستجوی گلها و لانه مورچه ها، کشف برخی گیاهان، بازی گروهی و شادی پرداختند.

telegram whatsapp