کودکانتان شما را زیر نظر دارند
03 اردیبهشت 1399

کودکانتان شما را زیر نظر دارند

کودکان با ذره بین اعمال و گفتار شما را زیر نظر دارند! 

کودکان زیر شش سال در دنیایی بر پایه احساسات قرار دارند و بعد از این سن شروع به تفکر می کنند. قبل از آن با احساسات خود با دنیا در تماس اند، بخصوص در سن سه سالگی که تنها با تقلید از بزرگترها شخصیتشان شکل می گیرد. هر چه ما بگوییم باور می کنند، پس چیزی بگویید و به آن عمل کنید که حس خوبی به آنها بدهد و عزت نفس آنها را بالا ببرد‌. مثلا وقتی با کسی تلفنی صحبت می کنید یکی از خوبیهای فرزند خود را با لحنی زیبا بیان کنید، فکر نکنید او حواسش جای دیگری است کودک شما تمام مدت با ذره بین گفتار و اعمال شما را زیر نظر دارد، این بیان غیر مستقیم به کودک حس خوبی داده و باور می کند که مهم است و شما دائم به فکر او هستید و حتی در زمان صحبت با دیگران هم از او حرف می زنید.

 

نسرین سجادی

کارشناس ارشد روانشناسی کودک

telegram whatsapp