اهمیت دست در یادگیری کودکان
05 اردیبهشت 1399

 اهمیت دست در یادگیری کودکان

 "اهمیت دست در یادگیری کودکان"

آیا می دانستید که کودکان داری دو مغز هستند؟ مغز اول همان است که شما می شناسید و مغز دوم آنها دستهایشان است، گیرنده های حسی بسیاری در سر انگشت کودکان وجود دارد، آنها چون پوست نازکی دارند گیرنده هایشان بسیار قوی است، وقتی کودکی هنگام آموزش علاوه بر  حس شنوایی و بینایی حس لامسه اش تحریک شود، شلیکهای عصبی در مغزش بیشتر تشکیل می شود و این شلیکها فضای سیناپسی بیشتری را ایجاد می کنند، در نتیجه یادگیری پایدارتر و عمیق تر خواهد شد. مواظب مغز دوم کودکانمان باشیم.

 

نسرین سجادی

کارشناس ارشد روانشناسی کودک

telegram whatsapp