آیا کودکان خانواده های مرفه هم مضطرب می شوند؟
07 اردیبهشت 1399

آیا کودکان خانواده های مرفه هم مضطرب می شوند؟

بسیاری از والدین فکر می کنند که اگر از تمکن مالی بالایی برخوردار باشند، کودک در آسایش است و دیگر دچار اضطراب نمی شود.

توجه کنید که اضطراب تک عاملی نیست، همانگونه که می گوییم فرزند دوم می تواند عامل اضطراب باشد یا نباشد، تمکن مالی هم می تواند در اضطراب نقش داشته باشد یا نقشی ایفا نکند.

نبود اضطراب در کودک به این مسائل بستگی دارد که خانواده چقدر برای او وقت می گذراند و چقدر به او گوش می دهند.

کودک باید بتواند احساسات خود را در خانواده ابراز کند، تخلیه شود و همدلی دریافت کند. اگر این مولفه ها نباشند عواملی مانند تمکن خانواده در کاهش اضطراب کودک نقش ندارد.

و اگر کودکی می بیند کودک دیگر امکاناتی دارد که او ندارد و این مسئله را برای والدین بازگو می کند، نیازی نیست که حتما آن وسیله برای او خریداری شود بلکه حمایت عاطفی و همدلی  والدین اثر گذار است. 

نسرین سجادی، کارشناس ارشد روانشناسی کودک.

telegram whatsapp