آموزش نظم به کودک را از کی شروع کنیم؟
11 اردیبهشت 1399

آموزش نظم به کودک را از کی شروع کنیم؟

برای آموزش انضباط باید کودک به حد کافی رشد کرده باشد. اگر چنین آموزشی زود شروع شود، بی نتیجه است. به کودک یک ساله‌ای ک تازه معنی (نه) را فهمیده است، نمی‌توان آموزش انضباط داد، ولی کودک سه ساله می تواند آموزش ببیند. مابین این دو سن زمانی است که می‌توان آموزش انضباط را کم‌کم شروع کرد. همچنین شروع آموزش نظم باید بر مبنای قدرت درک و هوش کودک نیز باشد.

به طور کلی دو سالگی زمانی است که می توان آموزش انضباط را شروع کرد و آداب و سنت‌ها را به کودک آموخت به شرطی که قدرت درک کودک به حد کافی رشد کرده باشد. در غیر اینصورت یعنی اگر او از نظر سنی و قدرت درک به حد کافی رشد نکرده باشد، شروع انضباط با گریه و زاری او همراه خواهد بود، زیرا نمی‌تواند درک کند که از او چه خواسته می‌شود.

 

رویا افشاری

کارشناس روانشناسی خانه کودک دوزبانه جام جم

telegram whatsapp