یادگیری موسیقی چه تاثیری بر زندگی کودکان دارد؟
11 اردیبهشت 1399

یادگیری موسیقی چه تاثیری بر زندگی کودکان دارد؟

تحقیقات نشان داده است که تجربه موسیقی در زندگی کودکان می‌تواند  رشد مغز را به ویژه در زمینه یادگیری زبان و مهارتهای خواندن سرعت بخشد. همچنین نواختن ساز باعث بهبود یادگیری ریاضی می‌شود. موسیقی باعث ترشح هورنهای شادی در کودکان می شود.

اما پیشرفتهای تحصیلی و شادی تنها فایده موسیقی نیست. موسیقی به کودکان کمک می‌کند بسیاری از مهارتهای دیگر از قبیل توجه و تمرکز، همکاری در گروه، صبر و آرامش و اعتماد به نفس را نیز تقویت کنند که در ساختن آینده موفق بسیار ضروری هستند. 

نسرین سجادی

کارشناس ارشد روانشناسی خانه کودک دوزبانه جام جم

telegram whatsapp